Regulamin gry


Regulamin SkyKing.pl

Pamiętaj, że nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!

§1a. Wstęp

1. Regulamin jest objęty prawami autorskimi.

2. Każde postanowienie regulaminu, które zostało w nim zawarte, może ulec zmianie. Mogą pojawić się także dodatkowe postanowienia lub niektóre zostać usunięte. Administratorzy nie mają obowiązku informować graczy o zmianach w regulaminie.

3. Nieznajomość regulaminu bądź jego niezrozumienie nie zwalnia z jego przestrzegania.

4. Każdy użytkownik zaczynający grę, automatycznie akceptuje postanowienia regulaminu.

5. Za łamanie lub uchylanie się od regulaminu grozi następujący wymiar kar: mute, kick, tempban, permban, utrata przedmiotów, utrata przywilejów, odebranie uprawnień.

6. Podczas nałożenia stałej blokady gracza wszystkie monety, rangi, usługi/rzeczy premium przepadają, a Administracja nie bierze na siebie odpowiedzialności za złamanie zasad gry.

7. Administratorzy mają prawo ukarać użytkownika za czyny niewymienione w regulaminie, które działają na szkodę serwera wedle własnych upodobań.

§1b. Definicje

1. Regulamin – zbiór zasad ogólnie przyjętych na serwerze.

2. Administratorzy – ogół użytkowników posiadających większe przywileje od rang Premium (Chatmod, Helper, Mod, Admin, ROOT) na serwerze gry oraz komunikatorze głosowym.

3. Serwer Discord SkyKing.pl – Królewska społeczność – oficjalny komunikator głosowy Discord sieci SkyKing.pl.

4. Lista kar oraz ich opisy:

mute – wyciszenie gracza na dany okres,

kick – wyrzucenie gracza z serwera,

tempban – tymczasowa blokada konta gracza,

permban – permanentna blokada konta gracza.

§2. Ogólne zasady panujące na serwerze gry

1. Zakaz spamowania/floodowania chatu [Kara: mute 10 min lub dłużej].

2. Zakaz spamowania na HelpOp [Kara: kick-tempban 10min-1h, lub dłużej].

3. Zakaz pisania na chacie zdań typu "tpa, kończę edycję" [Kara: mute 10 min, lub dłużej].

4. Zakaz proszenia o tzw. "donejty" [Kara: mute 10 min lub kick].

5. Zakaz wykorzystywania wszelkiego rodzaju bugów lub błędów serwera bądź mapy [Kara: permban].

6. Zakaz używania wspomagaczy (cheatów, skryptów, cheatengine, macro, double, tripple, itp.) [Kara: permban].

7. Zakaz reklamowania stron internetowych, wszelkiego rodzaju serwerów gier, komunikatorów głosowych z wyjątkiem podawania adresu serwera głosowego w celu rekrutacji członków gildii [Kara: permban].

8. Zakaz rozpowszechniania danych osobowych innych użytkowników na chacie [Kara: permban].

9. Zakaz obrażania serwera bądź administratorów [Kara: permban].

10. Zakaz podszywania się pod administratorów lub właścicieli serwera [Kara: permban].

11. Zakaz bezsensownego spamu gildyjnego [Kara: mute 10 min dla gildii].

12. Zakaz handlu poza grą Minecraft [Kara: tempban 1h–1 dzień lub dłużej].

13. Zakaz proszenia administratorów o przedmioty, rangi, usługi ze sklepu, teleportację [Kara: kick-tempban 1h]

14. Handel między graczami na serwerze jest dozwolony i administratorzy nie odpowiadają za jego przebieg.

15. Oszukiwanie w handlu i robienie oszustów jest dozwolone. Administracja za to nie odpowiada.

16. Zdanie administratorów w kwestiach związanych z serwerem jest najważniejsze i nie podlega dyskusji.

17. Teleportacja do graczy odbywa się na własną odpowiedzialność i administracja nie odpowiada za jej przebieg oraz sytuacje z tego wynikłe.

18. Serwer może zostać w każdej chwili wyłączony, zrestartowany lub zaatakowany. W takim przypadku gracze mogą prosić o zwrot itemów (tzw. backup ekwipunku). Backup jest wykonywany tylko za okazaniem wystarczających dowodów.

§3. Prawa oraz obowiązki administratorów

1. Helperzy, moderatorzy, administratorzy są wolontariuszami, którzy poświęcają swój wolny czas na pomoc użytkownikom oraz pilnowanie serwera.

2. Hierarchia w administracji serwera: Kandydat na Helpera, Test Helper, Helper, Moderator, Administrator, Właściciel – każda ranga ma swoje obowiązki i należy liczyć się z tym, że nie może pomóc w każdej zaistniałej sytuacji.

3. Obowiązkiem administratora jest przestrzeganie regulaminu.

4. Administrator ma prawo wezwać każdego przebywającego na serwerze gracza na tzw. sprawdzanie bez podawania jego powodu.

5. Administratorzy mają zawsze rację, jeśli uważasz, że jej nie mają, przeczytaj jeszcze raz to zdanie.

6. Administracja nie odpowiada za konta graczy. Nie przywracamy haseł, nie resetujemy kont i ich nie oddajemy.

7. Administratorzy mają prawo banować za czyny nieuwzględnione w regulaminie według swojego upodobania.

8. Decyzje administratorów są ostateczne i nie podlegają dyskusji, chyba, że są niezgodne z przyjętymi zasadami.

9. Administratorzy nie są robotami, nie mają obowiązku pomagania przez cały czas. Należy uszanować również ich czas prywatny.

§4. Prawa oraz obowiązki graczy

1. Gracz wezwany na sprawdzanie ma obowiązek stawić się do administratora na serwerze discord w ciągu 3 minut oraz pobrać program TeamViewer 11 (Lub inny wyznaczony przez administratora) w celu sprawdzenia. Nie zastosowanie się do poleceń grozi banicją.

2. Gracze mogą kopać na AFK, lecz administracja nie odpowiada za sytuacje z tego wynikłe.

3. Gracze muszą mieć włączony chat na serwerze. W przeciwnym razie administrator ma prawo zbanować użytkownika za brak odpowiedzi lub współpracy.

4. Gracze mają prawo – ale nie muszą – kupować rang Premium na naszym serwerze. Jest to forma dodatkowych przywilejów.

5. Gracze nie mogą używać niedozwolonych modyfikacji.

§6. Płatności

Wspomagając serwer SkyKing.pl wszelką formą płatności akceptujesz poniższe zasady:

1. W przypadku braku otrzymania zwrotnego SMS lub błędu podczas realizacji płatności jest możliwość złożenia reklamacji pod adresem http://reklamacje.cashbill.pl/ .

2. Wysyłając SMS/PAYSAFECARD/PRZELEW PAYPAL bądź ZWYKŁY oświadczasz, że nie będziesz rościł od administracji żadnych odszkodowań.

3. Administracja nie odpowiada za błędnie wysłane SMS/PRZELEWY. Zgodnie z regulaminem koszt nie jest zwracany.

4. Podczas nałożenia stałej blokady gracza, wszystkie monety, rangi, usługi/rzeczy Premium przepadają, a Administracja nie bierze na siebie odpowiedzialności za złamanie zasad gry.

5. Wszystkie konta/przedmioty itp. mogą zostać utracone w przypadku zakończenia projektu, w tym momencie Administracja nie zwraca użytkownikom żadnych wydanych kosztów.

6. W razie nieotrzymania zakupionej usługi proszę o kontakt z właścicielem serwisu (email podany niżej). Wiadomość musi zawierać twój nick z gry, datę zakupu oraz nazwę usługi.

Właścicielem serwisu jest:

BlazingCode Piotr Kawęcki

NIP: 8672204575

REGON: 362783349

E-mail: [email protected]

Zmiana regulaminu w każdej chwili może ulec zmianie. Gracze nie muszą być poinformowani za każdym razem o zmianie regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2021r.

Copyrights by SkyKing.pl © 2020